Art Fair Paris 2018: Hom Nguyen, tài năng hay họa sĩ của truyền thông?