Tại sao chúng ta vẫn yêu những gã nghệ sĩ “khốn nạn”?