Daido Moriyama: Tôi không thể chụp gì nếu thiếu những con phố