Chỉ đầu tư vào Nghệ thuật Đương Đại trong nước thôi chưa đủ