Phỏng vấn gallerist Larry Gagosian: Người nâng tầm thế giới nghệ thuật