Thị trường nghệ thuật nửa đầu 2018: #1 Sàn Christie’s