Thị trường nghệ thuật nửa đầu 2018: #2 Sàn Sotheby’s