Workshop Kích hoạt tư duy nghệ thuật #2: Trò chuyện cùng đạo diễn Lương Đình Dũng